Şirket Bilgileri

Ticaret Ünvanı : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MERSİS No / Ticaret Sicil No : 0072039852200064– 12889 Merkez Adresi Şükrüpaşa Mah. Tek Lojmanları Sok. No: 57  250/50 Yakutiye ERZURUM

Merkez Telefon ve Faks : Tel: 0 850 200 20 20 / Faks : +90 (442) 242 27 80 

E-Posta : info@arasedas.com Taahhüt Edilen Sermaye : 301.970.727.00 

Ödenen Sermaye (Rakam ile) : 301.970.727.00 

Ödenen Sermaye (Yazı ile) : üçyüzbirmilyon dokuzyüzyetmişbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası