1970

Elektrik Sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 15.07.1970 tarih, 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır.

1982

11 Eylül 1982 tarih, 17809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2705 sayılı yasa ile belediye ve köylerle,   bunların birlikleri ve diğer birliklerin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmeleri ve elektrik faaliyetleri TEK bünyesine dahil edilerek  yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

1993

Elektrik hizmetlerinin daha etkili, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında ise TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuştur.

2004

Elektrik dağıtım sektöründeki gerekli reformların yapılmasının ardından dağıtım bölgeleri baz alınarak, kamu mülkiyetindeki  elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin  özelleştirilmesine karar verilmiş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak, 21 farklı dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

TEDAŞ’a ait olan Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır illerini içine alan hizmet sahasının Aras  Elektrik Dağıtım A.Ş olmasına karar verilmiş, bu tarihten itibaren Doğu Anadolu Bölgesinin elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getiren şirket Aras EDAŞ ismini alarak yeni kimliğine kavuşmuştur.

2013

28 Haziran 2013 tarihinde, özelleştirme ihale sonucunda Aras EDAŞ İhalesini kazanan Kiler Holding ve Çalık Holding Aras EDAŞ’ı devralmıştır.

Aras EDAŞ yaklaşık 950 bin abonesiyle elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getirmekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, abonelerine sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan elektrik dağıtım şirketi haline gelmiştir.

ARAS EDAŞ Tarihçesi

Yapım Aşamasında...